Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Renovering af badeværelser Sundparken

MEDDELELSE TIL BEBOERNE I SUNDPARKEN AFD. 8 - 13

   

Vi skal hermed oplyse beboerne, at der vil blive udført en prøveopgang i Hybenvej 57 i perioden fra 01.08.2013 – 01.09.2013. Der vil herefter blive arrangeret besigtigelse af et færdigt badeværelse for de øvrige beboere. Det må dog forventes, at der kan ske ændringer i udførelsen i forhold til de endelige badeværelser. 

 

Detailprojekteringen af det store udbud vedr. de nye badeværelser er i gang og forventes afsluttet til efteråret. Herefter skal arbejdet sendes i en EU licitation, hvorefter entreprenørerne til arbejdet vælges. Arbejdet forventes opstartet januar 2014 og forventes afsluttet september 2015. Der vil som hovedregel ikke blive arbejdet i december måned. Tidsplanen for de enkelte lejligheder vil først kunne oplyses ultimo 2013. Det forventes at arbejdet i hver lejlighed vil tage ca. 3 uger.

 

Inden arbejdet opstartes i den enkelte boligblok, vil der blive afholdt informationsmøder, hvor man nærmere vil blive orienteret om forløbet.  Det kan oplyses, at hver lejlighed i byggeperioden vil få stillet sin egen toiletvogn til rådighed på p-pladsen med bad og toilet. Ligeledes vil der være mulighed for, at man kan få opsat et tørkloset i sin lejlighed.  Under byggearbejdet vil der løbende blive udsendt information til lejerne, man kan ligeledes også holde sig orienteret ved at se på boligforeningens hjemmeside -  www.odinsgaard.dk/
 
Renovering af faldstammer, toiletter og nye badeværelser vil medføre følgende samlede husleje stigning pr. måned:

Hybenvej 91-129, rækkehuse (kr. 422+ kr. 274)   = kr. 696 hver måned i stigning.

Hybenvej 87 (kr. 291+ kr. 189)   = kr. 480 hver måned i stigning.

Alle øvrige lejligheder (kr. 341+ kr. 222)   = kr. 563 hver måned i stigning.
 
Se tidligere informationer:
24.10.2012  TEGNINGER

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00