Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2012

 
Repræsentantskabsmøde

 

tirsdag d. 15. maj 2012  kl. 18,00

i Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2011.

3.     Endelig godkendelse af årsrapporten (årsregnskabet)
      for 2011 med tilhørende revisionsberetning
      samt forelæggelse af budget 2012.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Valg af formand. På valg Lillian Andersen

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

a)     3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Peter Kristensen,
      Susan Dideriksen og Kaj Christensen

b)    2 suppleanter. På valg: Viggo Spetzler.

7.     Valg af revisor.  Nuværende er QURIOS/KPMG i Horsens.

8.     Eventuelt.

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00