Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Indboforsikring – det er dit eget ansvar

 

Rigtig mange boligselskaber oplever desværre hvert år, at en del af deres lejere kommer i en frygtelig situation, på grund af en vand- eller brandskade i ejendommen. Lejerne mister i værste fald alle deres ejendele
– møbler, cykler, tøj, computere, TV m.v.

 

Det er klogt at sikre sig selv og familien

Det er derfor meget klogt at sikre sine ejendele, herunder økonomisk hjælp til midlertidig genhusning efter en større skade, såfremt dit indbo ødelægges
– eller stjæles. Dette gøres ved at tegne en indboforsikring.

 

Pas på – det kan gå rigtig galt

Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du og din familie ikke få erstatning,
hvis dine ting skades eller stjæles. Du kan heller ikke få dækket dine udgifter
til genhusning, hvis dit indbo skades, og din bolig samtidig bliver ubeboelig.
Ligeledes kan du heller ikke få dækket udgifter til opmagasinering, samt omkostninger til ind- og udflytning af dit indbo.

 

Ansvarsdækning – også en meget vigtig del af indboforsikringen

En anden - og også meget vigtig dækning - er familiens private erstatningsansvar, som familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner forvolder skade på andre personer eller deres ejendele.

En almindelig indboforsikring indeholder også denne vigtige ansvarsdækning – og dette betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte, som man ellers selv ville skulle betale.

 

Rigtig mange er desværre ikke dækket

Det anslås, at ca. 13 % af lejere i Danske Boligselskaber ikke har tegnet en indboforsikring. 

 

Bygningsforsikringen

Bygningen er altid forsikret af boligselskabet (organisationen) – det er derimod dit ansvar, at sikre dine private ejendele ved at tegne en indboforsikring.

 

Mere information

Du kan hente mere nyttig information på hjemmesiden www.forsikringogpension.dk og du kan benytte deres forsikringsguide til, at sammenligne priser og dækning hos forskellige selskaber. Du kan også kontakte dem på telefon 41919191.

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00