Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Ekstraordinært beboermøde i afdeling 15 - Møllegade 5-13

 

RENOVERING

 

badeværelser og køkkener

 

opsætning af elevator

 

døre, vinduer og isolering

i facader mod altangang

 

 

På beboermødet i september måned besluttede de fremmødte

beboere, at administrationen skulle arbejde videre med planerne

om en renovering af bad samt køkkener med tilhørende tekniske

installationer.

 

Projektet er siden udvidet med et forslag om elevatorer, udskiftning

af resterende døre og vinduer samt isolering af facade mod altangang.

 

Det bliver et omfattende projekt, hvor boligforeningen vil forsøge at få

inddraget Landsbyggefonden som en del af finansieringen.

 

Derfor indkaldes til et ekstraordinært beboermøde, som afholdes

 

torsdag den 22. marts 2012 - kl. 19.00

i festlokalet Møllegade 55B, kælderen.

 

 

Projektet vil blive gennemgået af boligforeningens rådgivende teknikere,

og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål undervejs på mødet.

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Gennemgang af projekt ved arkitekt Klaus Jepsen fra RUM A/S

3.  Afstemning om boligforeningen skal arbejde videre med projektet

 

Der bliver serveret en sodavand under mødet.

 

 

Med venlig hilsen
Andelsboligforeningen Odinsgaard

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00