Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Information til beboerne på Sønderbro/ Mimersgade afdeling 1-6

 

 

 

Til beboerne i afd. 1-6

 

7. november 2011

 

 

INFORMATION
 
 

Afstemning

vedr. at indføre P-vagtfirma-ordning i afd. 3, 5 og 6

 

I sidste uge fik beboerne en skrivelse vedr. afstemning om
P-vagtfirma-ordning, og skrivelsen har nu medført flere
henvendelser, hvor beboerne gerne vil vide, hvad ordningen
koster den enkelte beboer.

 

Det blev oplyst på beboermødet d. 20. september 2011,
at P-vagtfirma-ordningen årligt koster 6000 kr. + moms.

 

Dette er en fællesudgift, som fordeles på alle ca. 450
lejligheder i afdeling 1-6. Prisen for den enkelte beboer
bliver hermed 1 kr. og 40 øre om måneden, som tages
af den husleje, beboerne betaler i forvejen.

 

Udgiften til P-vagtfirma-ordning skal naturligvis indregnes
i budgetterne fremover, men ordningen medfører ikke i sig
selv en huslejeforhøjelse.

 

For en ordens skyld skal vi nævne, at beboere og besøgende
som ikke efterkommer områdets anvisninger for parkering,
som følge af P-vagtfirma-ordning vil risikere en P-afgift
for egen regning

 

HUSK i øvrigt -
at afstemnings blanketten bedes afleveret til kontoret

 

              senest tirsdag d. 15. november 2011

 

 

Tricktyve

- der påstår at der er problemer med varme mv. i lejligheden

 

I den senere tid har der været et par episoder, hvor tricktyve
der udgiver sig for at være håndværkere forsøger at komme
ind hos ældre beboere.

 

HUSK – se altid på påklædningen, Odinsgaards varmemester
og viceværter bærer altid synligt navn ” Andelsboligforeningen
Odinsgaard” samt vort logo på arbejdstøjet. Skal der komme
håndværkere udefra, vil beboerne altid i forvejen have
modtaget en skrivelse herom, så beboerne er forberedt.
Er du i tvivl så kontakt varmemesteren på tlf. 7561 2261,
inden du giver adgang til håndværkeren.
 

Lukkedage i november måned

på Odinsgaards kontor, Spedalsø Torv

 

På grund af kursus og andre aktiviteter er kontoret lukket

hele dagen onsdag d. 9. – torsdag d. 10. og onsdag d. 23. november

og fra kl. 11.30 onsdag d. 16. og torsdag d. 17. november

 

HUSK ekstra ordinært beboermøde

/ orienteringsmøde vedr. helhedsplan

 

Tirsdag d. 8. november kl. 19.00
i Søndermarkskolens festsal.

 

 

Med venlig hilsen

Andelsboligforeningen Odinsgaard

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00