Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Odinsgaard afholder det årlige repræsentantskabsmøde tirsdag d. 17. maj 2011 kl. 18.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, Horsens med følgende dagsorden:
 
 
 
1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2010/2011

3.      Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2010 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2011.

4.      Behandling af indkomne forslag. 

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

     a)      3 bestyrelsesmedlemmer.
      På valg: Karin Ommen, Inge Jensen og Egon Sørensen.
     b)     2 suppleanter.
     På valg: Jens Møller og Viggo Spetzler.

6.      Valg af revisor.  Nuværende er Qurios i Horsens.

7.      Eventuelt.
 
REFERAT

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 17. maj 2011 kl. 18.00 på Hotel Opus

 

Tilstede var 32 af repræsentantskabets medlemmer, boligforeningens tidligere formand Erling Jensen

samt fra administrationen Peter Rosenmeyer, Kenneth Frederiksen, Mogens Rasmussen, Bent Schmidt

og Henrik Rasmussen

 

Fraværende uden afbud:

Pia Bank afd.50, Lene Jensen afd. 20, Elsebeth Vestermark Krag afd.38, Brian Rasmussen afd.28,

Linda Thomsen afd.54

 

Stemmeudvalg:      Mogens Rasmussen, Bent Schmidt og Henrik Rasmussen fra administrationen

                            samt Bjarne Johansen fra Sønderbro afdeling.

 

Referent:               Henrik Rasmussen

_________

 

1.    Som dirigent valgtes boligforeningens tidligere formand, Erling Jensen.

 

2.    Formand Lillian Andersen aflagde bestyrelsens beretning 2010/2011.

 

 

  Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger og godkendte beretningen.

 

3.    Årsregnskab for 2010 med budget for 2011 blev forelagt af forretningsfører Peter Rosenmeyer.

 

 

       Repræsentantskabet havde ingen spørgsmål og godkendte herefter årsregnskabet for 2010

       samt budget for 2011.

 

4.    Der var ikke indkommet forslag til repræsentantskabsmødet.

 

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

a)     Bestyrelsesmedlemmerne Karin Ommen, Inge Jensen og Egon Sørensen var på valg.

        Der var genvalg af alle tre.

 

b)     Som suppleanter var Jens Møller på valg som 1. suppleant og Viggo Spetzler som 2. suppleant.

        Der var også genvalg af de to suppleanter.

 

6.    Valg af revisor. Der var genvalg af revisor, Qurios.

 

7.    Eventuelt

 

       Et medlem af repræsentantskabet spurgte til, hvad der skal ske med de tomme boliger ved

       Nørrelide. Han gjorde opmærksom på, at der også stod boliger tomme ved Birkebo.

       Formand Lillian Andersen gjorde rede for de omflytninger, som har stået på og som kommer

       for de tidligere beboere på Birkebo. Hun beklagede samtidig tendensen, hvor mange i dag

       foretrækker at flytte ind til Horsens til skade for udlejningen af boligerne udenfor byen.

 

       Herudover var der ingen spørgsmål eller bemærkninger under eventuelt.

 
 
 
PR/HR

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00